Бъди причина за някого, за да повярва в доброто!  „Защото, макар да е жилаво злото, в живота все пак побеждава Доброто“ 

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. Инициативата е по предложение на Общото събрание на ООН, което призовава страните членки да почитат датата като Ден на толерантността, а с дейностите да разпространяват разбирателството между народите. На същата дата е приета Декларация за принципите на толерантността  на ЮНЕСКО. 

Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на другите. Тя е синоним на добротворство, свобода и съвест. 

Учениците от 12.б клас на СУ „Васил Левски“-гр. Елин Пелин създадоха своя арена на толерантността, като се включиха в дискусия-„ Да влезеш в обувките на другия“.  Център на обсъждането стана ксометражният филм „Учител“, който мотивира дискутиращите, да изразят позицията си за уважението, приемането, емпатията. Урокът по толерантност продължи с предложение на г-жа Цанева, класен ръководител на 12.б клас, да се създаде лого и  мисловна карта с фотографии на класа, отразяващи мисията: Да станеш причина за някого, за да повярва в доброто!  

Гости на събитието бяха г-жа Френкева, училищен психолог, г-н Чолаков, преподавател в училището, представители на Училищния ученически съвет! 

Часът на толерантността завърши с професионално изказване от г-жа Милена Френкева.

Споделете: