Заслужено признание!

Националната кампания – „ Ден на четенето. Четенето дава възможности“, организирана от фондация „Четене“, мотивира училищната общност на СУ „Васил Левски“  да участва в различни инициативи, за да изрази нестихващия порив на четящите да откриват света и да преоткриват себе си.  Четенето е пътуване във великолепния свят на мечтите, които трябва да следваме ежедневно.

Във връзка с активното участие в Националната кампания – „ Ден на четенето. Четенето дава възможности“ учебиците от СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин бяха наградени с грамота.

Споделете: