#ReadWithEurope

На святия християнски празник Благовещение, отбелязван на 25 март, в СУ „Васил Левски“, град Елин Пелин имаше и друг духовен празник – цялата училищната общност се включи във второто издание на Деня на европейските автори. Тази инициатива е в рамките на направлението „Култура" на програмата „Творческа Европа“ на Европейския съюз, в която участват 40 европейски държави. Нейната цел е да вдъхновява младите да изследват богатството на европейската литература и да насърчава езиковото многообразие.
Събитието започна още в началото на деня, като във всеки клас, от I до XII, първите 15 минути от първия учебен час бяха посветени на четене на любима книга и автор. Художествените текстове напуснаха традиционната си обстановка – часа по български език и литература, и успешно се вписаха в часовете по математика, музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство…В четенето се включиха и ученици, и учители. Ученици от 9. клас рецитираха пред своите съученици на български и на руски език и така потвърдиха една от основните идеи на Деня на европейските автори – насърчаване на езиковото многообразие. Прозвучаха стихове на Яворов, Пушкин, Есенин…Онлайн, от дома в с. Нови хан на един от най-значимите съвременни български автори – Дончо Цончев – с четене на негов разказ се включи деветокласникът Виктор Цончев – внук на писателя.
Гост в училище беше г-жа Ангелина Илиева – представител на община Елин Пелин, отдел Образовние и култура, която прочете на учениците от 5. и 8. клас откъс от романа на Виктор Юго „Клетниците“ и въведе децата в многообразието на европейската литература, като изтъкна ползите от четенето в ранна детска възраст. В часа присъста и директорът на СУ „Васил Левски“ – г-жа Мариета Христова.
Осъществената инициатива бе начин да покажем, че литературата е част от културния живот, който кипи около нас, а не просто нещо, запазено само за часовете по български език и литература в училище.
Споделете: