ОБРАЗОВАНИЕТО ДАВА ЖИТЕЙСКИ СМИСЪЛ, А ЗНАНИЕТО ТЪРСИ СВОИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ!

ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

 

Откривателският форум показа, че знанието не е само обща култура, суха теория и математически формули, а вдъхновение, пътешествие и творчество. Необятният свят на науката се разкри пред участниците и гостите на събитието с вдъхновяващите си превъплъщения в живота.

В творчески ателиета, майсторски класове, работилници и щандове,  чрез пътешествия, приключения и ролеви игри, които демонстрираха учителите и учениците от всички образователни степени, науката, изкуството и технологиите  си подадоха ръце, за да разкрият пленяващия свят на знанието.

Пътната карта на събитието 

даде отговор на вечния въпрос: „Това за какво ще ми потрябва в живота?“, който е: За да бъдем свободни!

Споделете: