Европейски ден на здравословното хранене на деца в СУ „Васил Левски“-гр.Елин ПелинЕвропейски ден на здравословното хранене на деца в СУ „Васил Левски“-гр.Елин Пелин

В Европейския ден на здравословното хранене на деца решихме да поговорим с медицинското лице в СУ „Васил Левски“-гр.Елин Пелин – г-жа Мая Георгиева, относно нейните наблюдения и препоръки във връзка