„Спортът ме учи на дисциплина и борбен дух“„Спортът ме учи на дисциплина и борбен дух“

Рубриката „Изявени ученици“ днес представя едно малко момиче с характер, който може да бъде за пример не само за децата на нейната възраст, но и за всички нас. Тя се