ЕДИН НЕОБИЧАЕН ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО НА ЗЕМЯТАЕДИН НЕОБИЧАЕН ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО НА ЗЕМЯТА

Учениците от XII клас на СУ „Васил Левски“  посетиха Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, където бяха посрещнати от декана на Геологопроучвателния факултет-доцент д-р Борис Вълчев. Те видяха две презентации- едната