Професионални предизвикателстваПрофесионални предизвикателства

Учебната практика на учениците от професионалната паралелка „Компютърен график“ под ръководството на г-жа Людмила Славкова, г-жа Валентина Петкова и г-н Светозар Стоев започна с образователно пътешествие в сферата на професионалната